ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η εφαρμογή ΔΕ συλλέγει κανενός είδους προσωπικό στοιχείο.

Χρησιμοποιεί το GPS για τον εντοπισμό της θέσης της συσκευής ώστε να κάνει τους απαραίτητους υπολογισμούς ΟΜΩΣ ΔΕΝ αποθηκεύει ή συλλέγει κανένα ευαίσθητο στοιχείο του χρήστη.

Η δήλωση αυτή γίνεται στα πλαίσια της πολιτικής απορρήτου που επιβάλλει η GOOGLE.